Hotlive18 – วิธีการถอนเงิน

Hotlive18

Hotlive18 – วิธีการถอนเงิน

1.เข้าแอป Hotlive18 แล้วไปที่ “ME” ที่อยู่ในหน้าหลักของแอป

Hotlive18

2. ไปที่ ถอนตรงเมนูในบัญชีของคุณ

เลือกกล่องที่เขียนว่า “+ ผูกบัตรธนาคาร

4.กรอกข้อมูลที่จำเป็นจากบัตรธนาคารของคุณ รวมถึง:

a.ชื่อจริงและนามสกุลบนบัตร

b.ชื่อธนาคาร

c.สาขาธนาคาร

d.หมายเลขบัตร

ป้อนรหัสผ่านการทำธุรกรรมที่จะใช้ในอนาคต รหัสผ่านเริ่มต้นคือ [0000] , เลือก ผูกบัตรธนาคารเพื่อดำเนินการให้เสร็จสิ้น

ใส่จำนวนเงินที่ต้องการถอน และกรอกรหัสการถอนเงิน จากนั้นกดที่คำว่า ถอน

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *