HotLive18 – วิธีฝากเงิน

วิธีฝากเงิน

เข้าแอป HotLive18 แล้วไปที่ “ME” ที่อยู่ในหน้าหลักของแอป

HotLive

ไปที่ เติมเงินตรงเมนูในบัญชีของคุณ

คุณสามารถเลือกช่องทางการเติมเงินได้หลายช่องทาง

HotLive18

ใส่จำนวนเงินที่คุณต้องการเติมหรือเลือกจำนวนเงินจากเติมเงินด่วน กด เติมเงินทันทีเพื่อทำรายการให้สำเร็จ

HotLive18

  

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *